Kangyuan Biological Clean Room

AC Mahine Room

Sistema ng Air Duct

Malinis na Koridor sa Silid

Clean Room Working Room

Proseso ng Makinarya

Pagproseso ng Piping