Runhui Biological Clean Room

AHU Room

Laboratoryo Biological

Malinis na Koridor

Malinis na Window ng Pass ng Room

Malinis na Pag-piping ng Room

Malinis na Pagproseso ng Room Room