Mas Forster na Linis na Parmasyutiko

Malinis na Koridor sa Silid

Malinis na Pinto ng Silid

Malinis na Lampara ng Silid

Malinis na Window ng Silid

Silid sa Pagpoproseso